Inleiding

Hoe creëren we een stimulerend leerklimaat waarin studenten het beste uit zichzelf kunnen halen? Talentenwijzer is een nieuwe methode voor opleiding & ontwikkeling die hieraan een waardevolle bijdrage kan leveren.

 

Talentenwijzer is gebaseerd op de zogenaamde talentgerichte coachingsbenadering (strengths-based development). De kern van deze benadering is dat de talenten, persoonlijke kwaliteiten en sterke kanten het vertrekpunt vormen voor de opleiding en ontwikkeling van de student.

 

Talentenwijzer biedt docenten een praktisch instrument om studenten te coachen bij het benoemen, leren kennen, gebruiken en ontwikkelen van hun talenten. De methode bestaat uit drie onderdelen:

 

  • De Talentenwijzer-assessment: een instrument met behulp waarvan studenten zelf hun talenten kunnen benoemen.
  • Het Werkboek Talentenwijzer: een werkboek met talentontwikkelingsoefeningen voor studenten. 
  • De Handreiking talentgericht coachen: alle informatie op deze website onder het tabblad 'Docenten'.

 

Talentenwijzer kan worden gebruikt bij studieloopbaanbegeleiding, introductie-programma’s, studievaardigheidstraining, mentorklassen, stagevoorbereiding, excellentieprogramma’s en sollicitatietraining. De methode is ontwikkeld voor het Hoger Beroepsonderwijs, maar wordt soms ook in het Middelbaar Beroepsonderwijs en het Voortgezet Onderwijs gebruikt.

 

Op de website vindt u onder de tab 'docent' alle basisinformatie om met Talentenwijzer te kunnen werken. 

 

We wensen u heel veel plezier bij het werken met Talentenwijzer!

 

Vragen en suggesties kunt u mailen naar d.hiemstra@staf.nhl.nl

 

 

Inloggegevens voor docenten

Docenten ontvangen bij het aanvragen van een docentexemplaar van het boek automatisch een e-mail met de inloggegevens van hun persoonlijke docentenaccount. Met dit docentenaccount is alle informatie op de website te bekijken en kunt u eventueel de ingevulde formulieren bekijken van uw studenten.  

Docenten hoeven de activeringscode uit het boek dus niet te gebruiken. Die code activeert namelijk een studentenaccount. Een studentenaccount kan de afgesloten pagina's onder de tab 'Docenten' niet bekijken. 

 

Met vragen of opmerkingen kunt u altijd terecht bij onze ondersteuning en helpdesk.

Over de sterke kanten benadering

Dit artikel over de sterke kantenbenadering komt uit het Handboek Positieve Psychologie en is geschreven door Djoerd Hiemstra samen met Ernst Bohlmeijer.

 

  de sterke kantenbenadering