Onderzoek naar de talentgerichte benaderingen: waarom werkt het?

Ruut Veenhoven, Jan Walburg, Saskia Tjepkema, Djoerd Hiemstra over onderzoek naar de talentgerichte benadering.

 

Worden mensen gelukkiger van talentgericht ontwikkelen? Wat gebeurt er als je feedback geeft over het proces? Welk onderzoek is er gedaan naar het effect van de Talentenwijzer?