Basisfilosofie: talenten ontwikkelen versus deficiënties verminderen

Saskia Tjepkema 

Inhoud basisfilosofie

Tijd    Onderwerp

00:00  Wat is het verschil tussen de twee benaderingen?

01:30  Hoe gebruik je de sterke-kantenbenadering?

03:22  Kom je dan wel uit de comfortzone?

03:42  Is het hebben van een sterk punt hetzelfde als ergens goed in zijn?

04:20  Waarom zou je de sterke-kantenbenadering gebruiken in het onderwijs?